“Više ne postoji mogućnost da lekar trajno izgubi dozvolu za rad”

Podelite:

Lekarima više neće moći trajno da bude oduzeta licenca za rad, predviđeno je novim Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji je nedavno stupio na snagu.

Dozvolu za rad mogu da izgube samo privremeno, do brisanja iz kaznene evidencije.

Primera radi, ukoliko je lekar za neko krivično delo osuđen na kaznu do godinu dana zatvora, po sili zakona, iz kaznene evidencije, briše se nakon pet godina od izvršenja kazne i tada mu se vraća dozvola za rad i može da počne nesmetano da radi.

Direktor Lekarske Komore Srbije dr Milan Dinić kaže da je trajno oduzimanje licence bila nepravda prema lekarima, jer svaki građanin ima pravo na rehabilitaciju, preneo je B92.

“Više ne postoji mogućnost da lekar trajno izgubi dozvolu za rad, već privremeno, po odluci suda, i dok ne bude izbrisan iz kaznene evidencije”, rekao je Dinić za Tanjug.

Do sada je postojao član Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji kaže da lekar koji je osuđen za teško delo protiv zdravlja ljudi, trajno gubi pravo na obavljanje lekarskog poziva.

Dinić smatra da je taj član sada bolje formulisan, pa je definisano da se licenca ne gubi trajno, već do brisanja iz kaznene evidencije.

Podseća da je do sada Etički odbor Lekarske komore Srbije, na osnovu presuda civilnih sudova, donosio odluku o dostojnosti lekara za obavljanje lekarskom profesijom, te da su uglavnom potvrđivane odluke suda.

“Praktično ovo sada je nepovoljnije za lekare, zato što period brisanja iz kaznene evidencije može da bude duplo duži od kazne na koju je osuđen pred sudom. Sa druge strane, ono što je olakšanje za kolege, to je da je ukinuto trajno oduzimanje licenci”, istakao je Dinić.

Dodaje da se licence lekarima mogu da oduzmu i Sud časti LKS po prijavi pacijenta, porodice ili drugog lekara, ukoliko se ne vodi civilni sudski postupak i da se tada licence oduzimaju maksimalno na pet godina.

Podelite:

1 komentar

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here