Душан Буковић: Како је Бајазит “спиновао” о Обилићу

Поделите:

Београдска “Политика” од 25. jула 1965. године објавила је заглавље османског фермана и чланак Др. Бранка Перуничића под насловом „Заборављени докуменат о Косовском боју“, где дословно стоји:

„У периоду свеопштег буђења народне свести, почев од Кочине крајине, па даље кроз цео деветнаести век, интересовање Срба за бој на Косову
било је нарочито живо. Сходно томе, наш представник код турске владе у
Цариграду, Константин Николајевић, потрудио се 1855. године да
пронађе: шта турски писани извори казују о овом догађају. И, није узалуд
трагао. Већ крајем исте године он је у рукама имао препис оригиналног
фермана (заповести), који је Бајазит писао на Косову пољу, непосредно после
погибије његовог оца Мурата. Ферманом овим јавља нови цар великом кадији у Бруси, Сулејман-беју, о исходу битке између Срба и Турака, па затим наставља:
‘Баш када смо највећу радост и задовољство уживали… онда је
изненада Милош Копилић… отрован ханџар, који му је у рукама скривен био, неустрашиво на дично тело пресветлога цара управио’. У истом ферману Бајазит надаље саопштава поменутом кадији, да у сандуку шаље тело Муратово и налаже му, да га он лично тајно сахрани у Бруси, ‘како непријатељи не би били у стању штогод применити’.

Ферман о коме је реч, преведен је у Цариграду на наш језик и заједно са његовом копијом на турском језику упутио је Николајевић – Алекси Симићу, министру иностраних дела кнежевине Србије у Београду. Оба ова документа, затим, Симић је доставио Стефану Стефановићу, председнику Државног савета, с молбом да се овај ‘важан акт’ преда на чување у Архиву Савета. А после тога, овај значајан историјски извор пао је у заборав. И, тек недавно, када сам у Државном архиву Социјалистичке Републике Србије истраживао податке за историју Београда, неочекивано пронажђох копију и превод
наведеног фермана, међу архивским материјалом из прошлог века…“

(Види: Др. Бранко Перуничић, Заборављени докуменат о Косовском боју, Политика, Београд, 25. јул 1965).

Поделите:

Оставите коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here