Ivan Kukuljević Sakcinski i Ivan Frano Jukić o Srbima

Podelite:

Ivan Kukuljević Sakcinski
Ivan Kukuljević Sakcinski, prvo mlad austrijski oficir, a posle istaknuti hrvatski političar i istoričar, pisao je za Karađorđa: “Čovek prost, ne naučen; ali Serbin je bio i Slavjan dušom i telom. To učini, da svaki Serbin rado sleđaše glas trublje njegove, koje Serbe iz dubokog sna probudi i za slobodu, za narodnost i domorodnu slavu boriti sepodigne…”
Saopštavajući to, savremeni hrvatski istoričar Viktor Novak piše: “Ovako je mislio poznavajući dobro nedavnu prošlost, iz knjiga, ali još više iz Vukovih pričanja, mladi, dvadesetogodišnji oficir, aristokrata Kukuljević Sakcinski. Nije daleko od pune istine kad se ustvrdi da je tako mislila i sva ostala tadašnja generacija mladih iliraca, da su se pogledi, kao ono Derkosovi, obraćali Srbiji, koja je primerom pokazala kako sa nemalim žrtvama treba okončati borbu za slobodu…”
Sakcinski je bivši austrijski oficir, rodom iz Hrvatske. Sad je na redu jedan Bosanac, prvi katolički pisac Bosne prošlog veka, koji za sebe nikad ne reče da je Hrvat, ali koga savremeni Hrvati revindiciraju. To je franciskan Ivan Frano Jukić (Banjaluka 1818, Beč 1857). On ima mnogo spisa, koji su iza poslednjeg rata skupljeni ujedno i odatle ćemo citirati neke njegove stavove o Karađorđu.
Ivan Frano Jukić
Kad je kao sužanj bio odveden iz Sarajeva u Carigrad sa oružanom pratnjom, prolazio je i kroz Priboj, Novu Varoš i Sjenicu (kroz Sandžak). I u svom opisu toga strašnog putovanja kaže između ostaloga: “O, koje žalosne misli parahu mi srce. Hrišćani vidivši me, tužnim pogledom pratijahu me: svakome, rekao bih, na licu se viđaše sažaljenje moje i svoje nesreće — tužnoga doba progonstva Hrišćanstva. Svakoga opominjaše na ono doba kada slavni Karađorđe moradijaše ova mjesta izručiti osveti turskoj. Ah, Karađorđe, moja rano! Velika je bila misao tvoja, golema namjera! Sudbina kleta smela te je, a drukčije ne bi mene sad ovuda barbari ovako nemilo gonili, da se na konju uzdržati ne mogu”! A u svom “Geografično — statističnom opisanju Kneževine Srbije kaže Jukić: “Stresavši sa sebe verige tuđeg jarma, nikad nezaboravljeni junak Karađorđe i neznanstva verige nastojao je stresti; tako pod upravom i nastojanjem slavnoga Obradovića bila je zavedena velika škola u Beogradu…”
Izvor: prof. dr Lazo M. Kostić, Srbija u očima stranaca, II knjiga, Švajcarska 1972.
Objavio: srbskocarstvo.blogspot.rs
Podelite:

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here