KADA AVA ZAGRMI!!! … GDE SU SRBI!!!

Podelite:

Kakva tmina! Kakva pomrčina! Gde su Srbi? Mnogo je bivših Srba, a pravih Srba, avaj, kako malo!

Omladina! Ko? Ko je vodi? Nema Svetoga Save na Univerzitetu, nema duha njegovog, nema Hrista njegovog. A koga ima, ako Hrista Boga nema, ako Svetog Save nema? Krst i na njemu raspet Sveti Sava, i bruji njegov tužan i setan glas, njegov glas koji se čuje od zemlje do neba: Gospode, oprosti im, jer ne znaju šta rade!

Ostaviše Tebe, jedini smisao svih svetova, ostaviše Tebe Koji nam daješ Večni Život, ostaviše Tebe Koji nam daješ Večnu Pravdu, i tvoji potomci pođoše, za kim? Za ljudima bez Boga!
Srbi krenuli za Evropom, za kulturom, za modom. Žene trče za pariskom modom, i po varoši i po selima. Mladići, omladina, Srbi zreli, roditelji, činovnici, službenici, sve to se dalo na uživanje.

A Srbi sada napuštaju taj svetosavski put, napustili monaški put. Prazni manastiri srpski, po jedan ili dva monaha? A vi šaljete decu svoju po školama, po univerzitetima. Dobro je i to ponekad. Ali, pomisli na dušu svoju i na dušu njihovu. Ko će čuvati dušu Srpskoga naroda? Svima do uživanja i uživanja stalo. A put manastirski, put Svetoga Save kroz Večnu Istinu vodi u Život Večni. Srbi, na šta ste sveli svoju istoriju i sebe? Tako, ostavivši taj svetosavski put, put manastirski, put monaški, Srbi krenuli za kulturom, za civilizacijom evropskom, za modom evropskom. O leševi srpski!

Podelite:

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here