Saša Nedeljković:  Gospar Mato Gracić nastanak i nestanak Srba rimokatolika u Dubrovnik

Podelite:

 

Knjiga „Gospar Mato Gracić Nastanak i nestanak Srba rimokatolika u Dubrovniku” opisuje  naučno-popularno za one koji se ne bave istorijom sudbinu Srba u Dubrovniku.  Slušao sam od svoje majke priče o životu njene porodice u Dubrovniku pre i posle Prvog svetskog rata. Kad sam postao istoričar počeo sam da izučavam i pišem o prošlosti srpskih društava u Dubrovniku. Uvideo sam koliko sam malo znao o Srbima u Dubrovniku. Naišao sam na ime starešine društva Srpskog sokola Dušan Silni Mate Gracića. O njemu sem podataka u tadašnjoj predratnoj štampi kao o jednom od predvodnika Srba u Dubrovniku nisam ništa znao. One podatke koje sam imao objavljivao sam u naučnim  časopisima.  Trudio sam se da u svojim radovima dam što više činjenica sa malo komentara. Sa mnom je stupio u kontakt advokat Petar Savić koji je vodio proces rehabilitacije dr. Mate Gracića. Od njega sam doznao da je Mate Gracić posmrtno osuđen i da mu je sva imovina konfiskovana. Ova knjiga posvećena je  dubrovačkim Srbima od 19 veka do 1947. kroz sudbinu njihovog predvodnika Matu Gracića. Od predvodnika i finansijera Srba u Dubrovniku do narodnog neprijatelja kome je imovina konfiskovana od strane komunista.  U knjizi se prikazuje razvoj Srba i srpskih društava u Dubrovniku pre i posle Prvog svetskog rata. Među njima : Rad društva Srpska Zora i  značaj takvog društva za Srbe u Dalmaciji. Od srpskih ustanova značaj Matice srpske u Dubrovniku. Dubrovačko Srpsko Pjevačko Društvo “Sloga”, Dubrovačko radničko društvo, Dobrotvorna Zadruga Srpkinja dubrovkinja, Srpska sokolska župa na Primorju, U međuratnom periodu spomenika… . U okviru privredne delatnosti Mate Gracića u knjizi se razmatra uvođenje i rad tramvaja u Dubrovniku. Veze Gracića sa značajnim ljudima u Dubrovniku i porodične veze. Progon Srba i Jugoslovena u Banovini Hrvatskoj. Ustaški teror za vreme Drugog svetskog rata u Dubrovniku, pa komunistički teror i na kraju proces rehabilitacije dr. Mata Gracića.

Saša Nedeljković

Vidovdan

 

 

 

 

 

Podelite:

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here