Саша Недељковић: Соколски бициклистички одсеци

Поделите:

Соколи су долазили на теловежбу са својих удаљених домова на бициклима. Значај бициклизма после Првог светског рата је прва схватила жупа Љубљана. Приређивала је друштвене и жупске бициклистичке излете и такмичења. Бициклисти су наступали као самостална одељења на излетима, наступима, одбрамбених зборова, … . (1) У оквиру соколских друштава радили су велосипедски одсеци. Бицикли су коришћени  код неких јединица, нарочито у северним крајевима Југославије. Прочелник и известилац Велосипедског одсека Савеза Сокола, пуковник Димитрије Павловић истакао је у свом реферату поднетом на седници Извршног одбора ССКЈ да је основан 61 велосипедски одсек у Савезу Сокола. Највише их је било у жупи Марибор (16). Жупа Београд имала је 12 одсека. Жупа Ново Место 5; жупе Ниш и Сарајево имале су по 4; жупа Скопље 3; жупе Цетиње, Крагујевац, Нови Сад и Осјек по 2; а жупе Цеље, Карловац, Љубљана, Мостар, Петровград, Сушак-Ријека, Шибеник-Задар, Тузла и Вараждин по један одсек. У жупама Бања Лука, Бјеловар, Крањ, Сплит, Ужице и Загреб ни једна јединица није имала велосипедски одсек. У велосипедском  одсеку Савеза Сокола припремала су се правилници и упуства за соколске јединице. Требало је да велосипедски одсеци раде по систему који је постојао у војсци. План рада Велосипедског одсека Савеза Сокола био је да се код свих соколских јединица (друштава и чета) организују велосипедски одсеци; спровођење наставе као код војске; организовање утакмица, друштвених, четних, жупских и савезних. Утакмице су требале бити подељене на утакмице у вожњи (на краће и дуже стазе и стројевне радње) и утакмице у вожњи са гађањем из пушака и пиштоља. Жеља одсека била је да соколи на Свесоколском слету у Београду 1941, учествују на бициклима и да са њима прикажу радње које су требале бити накнадно прописане. (2)

Планове Савеза Сокола спроводиле су жупе. У свом годишњем извештају о раду Соколске жупе Београд за XIX редовну годишњу скупштину одржану 26 марта 1939. истакнуто је да је у оквиру жупе радило 7 велосипедских одсека у друштвима са 112 чланова и 2 одсека по четама са 15 чланова. У Извештају се констатовало : „Извесна београдска друштва имају могућности да оснују овај отсек, али до данас то нису учинила, и из тога се јасно да закључити, да се о овом отсеку не води довољно рачуна, иако је то један врло користан и важан отсек. Начелништво Савеза путем начелништва жупе у неколико је махова позивало јединице на активан рад у том правцу, али, … са резултатима не можемо бити задовољни. Колико нам је познато, неке су јединице са својим отсецима узимале учешћа на јавним наступима и излетима. … Велосипедски отсеци су од велике важности у свим јединицама, а нарочито у београдским друштвима и ближој околини, јер ће корисно послужити приликом јубиларног слета, који ће се одржати 1941 године. С тога позивамо сва начелништва, да у својим јединицама што пре оснују овај отсек, и о томе известе  начелништво жупе.” (3) Велосипедски одсек у Новом Саду основан је 1938. под вођством Аркадија Петровића. (4)

Соколско друштво у Руми било је свесно величине и значаја историјске 1918. када је престала Голгота и настао Васкрс српског народа. Одлучило је да двадесетогодишњицу ослобођења и уједињења прослави на најсвечанији начин. Друштво је хтело да међу својим припадницима укаже сву лепоту борбе за ослобођење и уједињење. Као почетак и увод у прославу јубиларне године друштво је са свим категоријама и са бициклистичком секцијом и многобројним грађанима посетило Опленац, задужбину краља Петра, и у њој припалило воштаницу, а након одржаног помена, на коме је певао соколски хор, положило венац на гроб краља Петра. Говорио је старешина друштва Ловасић. Соколи су разгледали задужбину и њене мозаике. Соколима су се придружили сиромашнији грађани, којима је испуњена жеља да виде Опленац. (5)

Двадесет сокола-бициклиста из Вршца отишли су 1939. на Опленац на гроб краља Александра. Свратили су и у Београд, где су коначили у просторијама Савеза Сокола. Пут од Вршца до Опленца и натраг прошли су са бициклима. (6) Чланови соколског друштва Вршац  по повратку са Опленца сликали су се 14.8.1939. код банатских Карловаца. Бициклистички одсек друштва Вршац марљиво је вежбао 1940. Чланови су наступили на дан соколске смотре, возећи дуже пруге до околних јединица. (7)

Са погоршањем прилика у Европи  велосипедски одсеци  ушли су у оквир Народно-одбрамбених одсека. Начелништво Соколске жупе Сарајево образовало је 1938. Народно-одбрамбени одсек, на челу са генералом Мирославом Томићем. У одсеку су били реферати : смучарски, стрељачки, једриличарски, велосипедски, за предвојничко образовање, организација прве помоћи и одбране од ваздушних напада. (8) На седници збора начелника  Соколске жупе Београд октобра 1939. поднет је реферат. У реферату се посвећивала нарочита пажња  оним гранама соколског васпитања које су биле важне за народну одбрану и то излети, смучање и бициклизам. Излетима је требало дати што више војноманеварски карактер (сналажење на терену, служба везе и гађање). Бициклизам и смучање требало је форсирати као средства за службу везе. (9) Соколска жупа Београд увела је 1939. Одбрамбено васпитање. У Одбрамбено васпитање ушли су: Стрељачки отсек, Коњички, Велосипедски, Једриличарски, предспрема за војну обуку и одбрамбено васпитање жена (добровољне болничарке). (10) У оквиру предвојничке обуке сем уџбеника за стрељачке и велосипедске одсеке штампан је 1940. уџбеник „Борбена обука у Соколству”. (11) Савез Сокола приредио је Прве савезне стрељачке и бициклистичке утакмице у Београду 19. и 20. октобра 1940. Бициклистичке утакмице у брзини одржане су за чланове и мушки нараштај. Мушки нараштај такмичио се на прузи од 10 километара. Пријавило се 19 такмичара а кренуло је 17. Знак за старт су дали Бан и Павић. Циљ је био на Бањици. Такмичаре су пратили Максимовић и Нишавић на моторциклу. У другој вожњи чланови су возили 25 километара. Циљ је био на Бањици код Главне трибине. Ту је било вођство утакмице на челу са савезним начелником Иваном Ковачем. Бициклистичке утакмице чланова и нараштаја у брзини и гађању, нису одржане  због малог броја пријава. Делегати такмичара и соколског старешинства посетили су Опленац, где су положили венац на гроб краља Александра. (12)

Соколско друштво Бања Лука основало је бициклистички одсек, у оквиру Соколске Петрове петолетке. Прочелник одсека био Фрањо Шербар, а  одсек је имао  35  чланова. Вршене су патролна и водна обука.  Одржано је 11 групних излета и вежби на терену. Вршена су гађања са бојевном муницијом, патролна извиђања, са слањем извештаја, и остале радње из плана народно-обрамбеног. Излети и вежбе вршени су у разним правцима на даљини од 18 до 73 километра. Посетили су чету у Опсјечком, која је исто основала бициклистички одсек. На последњем излету посетили су Јајце. На том излету учествовао је већи број нараштаја и деце. За рођендан краља Петра изведена је пробна штафета на 58 километара. Штафета је преваљена рекордном брзином. Бициклистички одсек вршио је курирску службу између матичног друштва и припадних чета, чиме је међу соколима на селу побуђен интерес за бициклизам. (13)

Народнодбранбени одсек Соколског друштва Београд – „Матица” 1940. вршио је обуку на бициклима. Одржано је неколико смотри. Друштво је набавило 3 бицикла. Пошто су чланови имали своје бицикле, све заједно било је у друштву 50 бицикала.(14)

Бициклизам у соколским друштвима се 1941. развијао већ трећу годину. Соколи су се раније бавили бициклизмом али је после било заборављено. Бициклизам је оживео зато што та врста соколског рада може најбоље помоћи војсци у одбрани отаџбине. Соколи нису хтели да вежбају „бициклизам асфалтнираних друмова”, већ да њихови припадници могу користити бицикле као средство брзог покрета, како на путу тако и на стазама и преко препрека. Због тога су бициклистичке утакмице сокола имале карактер војних такмичења, и биле су везане за савлађивање разноврсних препрека заједно са  гађањем из пушке. Савез Сокола издао је „Потребна знања за соколске велосипедске отсеке”. Соколи су основали преко 100 велосипедских одсека. У Соколском гласнику су се похвално изражавали о жупама које су имало по двадесет бициклистичких одсека. Нису имали оправдања за жупе које су имале по један или ни један бициклистички одсек. Жупски предњаци из

тих жупа свршили су течај бициклистичке обуке, којег је 1940. одржало начелништво Савеза Сокола. (15)

 У оквиру соколских друштава радили су велосипедски одсеци. Велосипедски одсеци су напредовали у 1938. Соколске јединице са својим отсецима узимале су учешћа на јавним наступима и излетима. Прочелник и известилац Велосипедског одсека Савеза Сокола, пуковник Димитрије Павловић радио је на ширењу  велосипедских одсека у сарадњи са војском. Савез Сокола приредио је Прве савезне стрељачке и бициклистичке утакмице у Београду 20. октобра 1940.    Планирали су да са бициклима учествују на слету у Београду 1941. Априлски рат 1941. прекинуо је њихове припреме за слет.

Саша Недељковић

ВИДОВДАН

Напомене:

 1. Фердинанд Мајник, Преддвор,  Котур и котураштво”, „Соко”, лист предњаштва Сокола Краљевине Југославије”, Љубљана,  15 јуна 1938, бр. 6, стр. 227;
 2. „Рад велосипедског отсека Савеза Сокола К.Ј.”, „Соколски гласник“, Београд, 10 март 1939, бр. 10, стр. 3;
 3. „Годишњи извештај о раду Соколске жупе Београд за XIX редовну годишњу скупштину 26 марта 1939.” , стр. 21, „Око Соколово“, Београд, 26 марта 1939, бр. 3 и 4;
 4. „110 година новосадског соколског друштва и 164 године гимнастике у Новом Саду”, Нови Сад, 2015, стр. 65;
 5. „Соколско друштво Рума на Опленцу”, Соколски живот, „Око Соколово“, Београд, 9 октобар 1938, бр. 8;
 6. „Соколи-бициклисти из Вршца”, „Соколски гласник“, Београд, 4 септембра 1939, бр. 35 и 36, стр. 5;
 7. „Кратке вести из нашег соколства”, „Соколски гласник“, Београд, 17 мај 1940, бр. 20, стр. 4;
 8. „Ваздушно једриличарство у Соколству”, „Соколски гласник“, Београд, 25 октобар 1938, бр. 39, стр. 2;
 9. М.Ј, „Са седнице збора друштвених начелника-ца”, „Око Соколово”, Београд, 1939, бр. 9, стр. 124;
 10. Годишњи извештај за XX редовну годишњу скупштину 7. априла 1940, стр. 15, „Око Соколово”, Београд, бр. 4;
 11. Милош Тимотијевић, „Соколи Чачка 1910-1941“,Чачак,2006, стр.42-43;
  Никола Жутић, „Соколи“, Београд, 1991, стр. 251;
  Др. Владан Вукашиновић, „Соколство у Смедереву”,  Смедерево, 2013, стр. 180;
 12. Иван Седлачек, „Прве Савезне стрељачке и бициклистичке утакмице у Београду”, „Соколски гласник”, Београд, 25 октобар 1940, бр. 43, стр. 4;
 13. „Бициклистички отсјек сок. Друштва Бањалука”, „Соколски гласник“, Београд, 18 октобар 1940, бр. 42, стр. 3;
 14. Вести из Соколског друштва Београд – „Матица”, „Око Соколово“, Београд, 1 марта 1941, бр. 2 и 3, стр. 33;
 15. „Соколи велосипедисте”, „Соколски гласник”, Београд, 14 фебруар 1941, бр. 7, стр. 2

Поделите:

Оставите коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here