Саша Недељковић: Соколски рад у Дрвару

Поделите:

Соколско друштво Дрвар било је део Соколске жупе Бања Лука. У Управи Соколског друштва Дрвар били су : старешина Душан Будисављевић, први заменик Владо Славић, други заменик Петар Билбија, просветар Јово Боснић, тајник  Јово Шпадијер, … (1) Друштво је учествовало на слетовима околних друштава. Окружни слет у Книну одржан је 20 септембра 1931. Уз книнске соколе најбројније је било соколско друштво Шибеник, које дошло возом са вежбачима, са соколима из Мандалине, соколском музиком и излетницима. Мало затим дошла је чета из Врањица (Жупа Сплит) са својом музиком. Истовремено дошли су соколи из Дрвара, Госпића и Грачаца. Присуствовале су делегације друштава из Бенковца, Кистања, Сиверића и Дрниша. На слетишту се сврстала поворка са две соколске музике, неколико соколских застава и старешинством жупе. Поворка предвођена од жупског начелника Хинка Мелиша  је кренула кроз место. Уз патриотске маршеве, поклике и певање прошла је поворка градом, до трга краља Петра. (2) Соколско друштво Дрвар наставило је свој рад на препороду села ширењем воћарства и пчеларства. Преко сеоских чета и друштва посађено је 1935. у околини Дрвара 3.900 садница багрема, преко 300 комада кестена и 1.000 комада јабука. Један део садница употребљен је за подизање парка Витешког краља Александра I Ујединитеља у Дрвару. Сматрали су да је парк корисно дело за здравље вароши, а у исто време допринос подизању пчеларства. Покренули су акцију да се у сваком селу, где је постојала соколска чета, подигне сличан споменик у облику четног воћњака, који би био власништво соколске чете, а звао би се именом краља Александра. За доказ колико је њихов рад око ширења воћарства био успешан наводили су да су у многим селима посађене бројне воћке, за које су саднице набављане и преко општине, а многи су их појединци набављали на свој трошак. Кад су почели рад на ширењу воћарства требало је људе готово присиљавати да посаде једну воћку. Друштво је настојало да у околини посади што већи број багремова и липа. У томе је сарађивало  са месном пчеларском задругом. Сеоским четама су уз воћне саднице подељене и веће количине семена крупног сунцокрета. Дрварски соколи нису занемарили ни просветни рад. Просветни одбор планирао је предавања из соколске повести, књижевности, друштвених и природних наука. Предавања су предвиђена не само за соколе него и шире грађанство, а нека предавања нарочито за сеоске чете. Рад просветног одбора могао се поредити са радом  народног универзитета. Јово Боснић говорио је о историји и развоју соколства код свих словенских народа и њиховим организацијама и раду у прошлости. Инжињер Вл. Славић говорио је о “Соколу и политици”. У Соколском дому одржано је 14 априла 1935. предавање о Вуку Караџићу. Живот и рад Вука представила је Ружа Јанковић. У склопу обележавања стогодишњице Илирског покрета одржано је предавање о Људевиту Гају од Наде Љубин. Предавања су обрадила важност народног језика и писма на народни живот. У дому се стварала и стална публика за предавања. (3)  Поводом  Зрињско-Франкопанске прославе  у соколском дому 30 априла 1935. окупило су се чланови на свечаном поселу. Владимир Славић  је одржао предавање о „Зрињско-Франкопанској уроти” и подвукао да борба за слободу повезује читаву нашу историју у свим временима.(4)

Социјални одсек  Соколског друштва Дрвар је заједно са месним Колом Српских Сестара  приредио  19 маја 1935. прославу Мајчиног, а уједно и дечјег дана. У дворани соколског дома приређена је прослава. Прославу је отворила А. Калаба са говором о мајци и детету. Програм је настављен декламацијама, песмом и соколским вежбама. (5)  Соколско друштво Дрвар приредило је свечано посело поводом седамстогодишњице смрти св. Саве. Предавања о св. Сави одржао је инг. Вл. Славић. (6)

Соколско друштво у Дрвару је заједно са друштвима Босански Петровац и Оштрељ и њиховим четама приредило за своје чланове излет у Оштрељ 18 августа 1935.  У Оштрељу се окупило преко 150 сокола. Одржане су заједничке вежбе, лакоатлетска такмичења и весела забава. Док су се млађи забављали, одржана је седница начелништва дрварског окружја, на коме су учествовало представници трију друштава. Поднесен је извештај о јавним часовима друштава, приређеним излетима и о учествовању окружних јединица на јавном часу у Кључу и на слету у Јајцу. На састанку се говорило о слетовима у Љубији и Дрвару и о потреби одржавања предњачких течајева. (7)

У Дрвару су 21 септембра 1935. одржана нараштајска такмичења за жупску заставу. У вече била је прва свечана представа луткарског позоришта друштва Дрвар.  Пре представе била је бакљада са музиком. Позориште је отворио инг. В. Славић.  Кад се отворила завеса први је наступио Кића Соколић. Прва представа била је „Зидање Скадра”. (8)

Дрварско соколско окружје приредило је  свој први окружни слет 1935.  У три посебна слетска воза дошли су гости  22 септембра 1935. Првим возом стигли су соколи из Санског моста, Јајца, Кључа и осталих места са пруге.  Други воз довео је соколе из Книна и околине, са војном музиком и четом 23 самосталног артиљеријског дивизиона. Соколи-војници дошли су на  властиту иницијативу. Трећи воз довео је соколе из Бања Луке, Приједора и осталих јединица. Колима и пешке стигли су соколи и гости из најближе околине. Свечана поворка кренула је из Соколског дома на Унац. Старешина Душан Будисављевић поздравио је госте и грађане. Јавни час одржан је на соколском вежбалишту. На почетку јавне вежбе наступиле су све категорије соколског друштва са три такмичарске нараштајским врстама на челу. Старешина друштва је предао жупску нараштајску заставу жупском старешини. Прво место је и по трећи пут било освојило друштво Дрвар, друго место Бања Лука, а треће Бихаћ. Старешина жупе инг. Марковић је поздравио најбољу врсту, и предао заставу старешини  друштва Будисављевићу, који ју је примио и предао нараштајској врсти са жељом да је часну и неокаљану носе. После јавног часа била је забава уз игранку. За госте је одржана друга представа луткарског позоришта. (9)

Саша Недељковић

ВИДОВДАН

Напомене:

  1. Уредио Анте Брозовић, „Соколски зборник, I”, Београд 1934, стр. VI;
  2. „Окружни слет у Книну (20 септембра 1931)”, „Соко на Јадрану“, Сплит, август-септембар 1931, бр. 8-9, стр. 145;
  3. „Помени Краљу Ујединитељу”, „Соколски гласник“, Љубљана,  3 маја 1935, бр. 19, стр. 2, 3;
  4. „Зрињско-Франкопанска прослава”, „Соколски гласник“, Љубљана, 10 маја 1935, бр. 20, стр. 4;
  5. „Мајчин и дечји дан”, „Соколски гласник“, Љубљана, 7 јуна 1935, бр. 24, стр. 3;
  6. „Посело”, „Соколски гласник“, Љубљана,  21 јуна 1935, бр. 26, стр. 2;
  7. „Излет у Оштрељ и седница окружног нашелништва”, „Соколски гласник“, Љубљана, 20 септембра 1935, бр. 35, стр. 3;
  8. „Нараштајска такмичења”, „Отворење луткарског позоришта”, „Соколски гласник“, Љубљана, 4 октобра 1935, бр. 37, стр. 6;
  9. „Окружни слет”, „Соколски гласник“, Љубљана, 4 октобра 1935, бр. 37, стр. 6;

Поделите:

Оставите коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here