Srpski rodoslov: nazivi predaka 16 kolena unazad

Podelite:

Srpski srodnički odnosi proističu iz srodstva (krvnog, građanskog, tazbinskog, prijateljskog, duhovnog) i srpski jezik je vrlo bogat rečima kada su u pitanju rodbinski odnosi. Neki termini se ne mogu naći i prevesti u jednoj reči na mnoge druge jezike, uključujući i druge slovenske jezike.

Rodoslov

Postoje dva načina za izračunavanje (komputaciju) krvnog srodstva: građansko ili civilno izračunavanje (lat. computatio civilis) i prirodno izračunavanje (lat. computatio naturalis). Prvim se utvrđuju stepeni, a drugim kolena.

Prirodno izračunavanje u pravoj liniji vrši se kao kod civilnog izračunavanja. Kolena se izračunavaju od potomaka ka pretku ili obratno (npr. prvo koleno su otac/majka i sin/kćerka, drugo koleno su deda/baba i unuk/unuka itd.). Kod pobočnog srodstva je drugačije, tu se izračunava odstojanje samo sa jedne strane. Ako je na jednoj strani odstojanje veće do zajedničkog pretka, onda se uzima u obzir samo veće odstojanje. Tako, brat i sestra su prvo koleno, prvi rođaci su drugo koleno, ujak i nećak su drugo koleno. Prirodno izračunavanje prisutno je u običajnom pravu i kanonskom pravu, mada npr. Srpska pravoslavna crkva izračunava krvno srodstvo i sva druga srodstva po stepenima.

Roditelji su otac i majka deteta:

Majka — ženski roditelj deteta (biološka majka);
Otac — muški roditelj deteta (biološki otac);
Očuh — muž majke za njenu decu iz prethodnog braka ili vanbračne veze;
Maćeha — očeva žena njegovoj deci iz prethodnog braka ili vanbračne veze.

Braća i sestre roditelja i njihovi supružnici:

Stric ili čiča, čika, ćić — očev brat;
Strina — supruga očevog brata (nije u krvnom srodstvu);
Ujak — majčin brat;
Ujna — ujakova žena (nije u krvnom srodstvu);
Tetka — očeva ili majčina sestra;
Tetak ili teča — tetkin muž (nije u krvnom srodstvu).

Srodnici po pravoj nishodnoj liniji (potomci):

Sin — muško dete roditelja;
Kćer ili ćerka — žensko dete roditelja;
Pastorak — sin očuhove žene ili maćehinog muža iz prethodnog braka ili vanbračne veze;
Pastorka — kćerka očuhove žene ili maćehinog muža iz prethodnog braka ili vanbračne veze;
Unuk — sinovljev ili kćerin sin;
Unuka — sinovljeva ili kćerina kćerka;
Praunuk — unukov ili unukin sin;
Praunuka — unukova ili unukina kćerka;
Čukununuk — praunukov ili praunukin sin;
Čukununuka — praunukova ili praunukina kćerka;
Bele pčele — deca čukununuka.

Potomci zajedničkih roditelja ili samo jednog zajedničkog roditelja:

Brat — sin istih roditelja u odnosu na drugu decu tih roditelja;
Sestra — kći istih roditelja u odnosu na drugu decu tih roditelja;
Polubrat – brat drugoj deci samo po ocu ili po majci;
Polusestra – sestra drugoj deci samo po ocu ili po majci.

Srodnici po pravoj ushodnoj liniji (preci):

Generacija Naziv Odnos
0 Sin, ćerka Muško odnosno žensko dete
1 Otac, majka Roditelji, dve osobe različitog pola
2 Deda, baba Roditelji oca ili majke
3 Pradeda, prababa Roditelji deda i baba
4 Čukundeda, čukunbaba Roditelji pradeda i prababa
5 Navrdeda, navrbaba Sledeća, starija generacija roditelja
6 Kurđel, kurđela Sledeća, starija generacija roditelja
7 Askurđel, askurđela Sledeća, starija generacija roditelja
8 Kurđup, kurđupa Sledeća, starija generacija roditelja
9 Kurlebalo, kurlebala Sledeća, starija generacija roditelja
10 Sukurdov, sukurdova Sledeća, starija generacija roditelja
11 Surdepač, surdepača Sledeća, starija generacija roditelja
12 Parđupan, parđupana Sledeća, starija generacija roditelja
13 Ožmikur, ožmikura Sledeća, starija generacija roditelja
14 Kurajber, kurajbera Sledeća, starija generacija roditelja
15 Sajkatav, sajkatavka Sledeća, starija generacija roditelja
16 Beli orao, bela pčela Sledeća, starija generacija roditelja

Dvorodno srodstvo (tazbina i prijateljstvo):

Svekar — muževljev otac;
Svekrva — muževljeva majka;
Tast ili punac — ženin otac;
Tašta ili punica — ženina majka;
Zet — ćerkin ili sestrin muž;
Snaha ili snaja — sinovljeva, unukova ili bratova žena;
Dever — muževljev brat;
Jetrva — žena muževljevog brata;
Zaova — muževljeva sestra;
Svojak ili svak — muževljeve sestre muž;
Šurak ili šurijak — ženin brat;
Šurnjaja — žena ženinog brata;
Svastika — ženina sestra;
Pašenog, pašanac ili svak, badža/o, šogor — muž ženine sestre;
Svastić odnosno svastičina — sin odnosno ćerka ženine sestre;
Prijatelj — otac kćerkinog muža ili sinove supruge;
Prija — majka kćerkinog muža ili sinove supruge.

izvori:
Član 18. Bračnih pravila Srpske pravoslavne crkve (II dopunjeno i ispravljeno izdanje Svetog arhijerejskog sinoda, Beograd, 1994)
Član 20. Bračnih pravila Srpske pravoslavne crkve
Verbalisti

RASEN

Podelite:

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here