Драгомир Анђелковић: Злоупотреба епидемије коронавируса од стране политичара

Поделите:

Медији су одавно постали централна политичка арена. Допиру до великог броја грађана и често се оријентишу према онима који су у образовном и менталном погледу на дну друштвене лествице. Отуда су у фокусу медијског деловања екстремно ниске страсти, а у циљу њихове злоупотребе масовно се користе полуистине, спинови па и потпуне лажи.

Све то је присутно и у земљама са много дужом демократском традицијом од наше. Но, код нас се на такав комуникациони модел надовезује и ниска политичка култура, врло ограничена демократије и у многоме још живо тоталитарно наслеђе. И то како значајног дела становништва, тако и његових политичких предводника.

Укратко, уместо у глобалним размерама распрострањено лоше, ми имамо оно што је још горе и црње од тога. Тако је било и пре општег медијског и па и системског „лудила“ које је завладало са ширењем епидемије короне (стварним или пропагандно предимензионираним, не улазим сада у то питање) и приземним политичким надигравањима око ње.

Када је оно (то опште „лудило“) наступило доспели смо буквално до дна медијске септичке јаме. Колико је она дубока и каквим је садржајем испуњена, уверио сам се и на личном примеру ових дана. У питању је гостовање у  јутарњем програму једне београдске телевизије блиске актуелној власти.

Тада сам говорио о поплави медијских лажи и дезинформација које по правилу наступају у кризним ситуацијама. Истакао сам, између осталог, да све то користи и власт и опозиција (довољно је и кратко погледати њима наклоњене медије да би се сагледале размере тога). Сви или скоро сви политички злоупотребљавају читаву ситуацију. Опозиција је користи да дискредитује власт, а она је форсирано употребљава као би оцрњивала опозицију.

Нико ту није невин! У сличном духу је прошло целокупно моје гостовање, уз професионално вођење разговора од стране новинарки. На основу једног његовог дела затим је направљен и коректан прилог за вести. Њему, полазећи од оквира у којима раде новинари, немам шта да приговорим. Он је потом стављен на Youtube, и ту почиње потпуна превара. Пропраћен је текстом који је испуњен неистинама. Пример је лажне вести коју осуђује!

У њему дословно стоји: „Лaжнe вeсти, кoje пoслeдњих дaнa плaсирajу прeдстaвници дeлa oпoзициje oкупљeнe oкo Сaвeзa зa Србиjу, oдувeк су билe дeo прoпaгaнднoг рaтa, кaжe пoлитички aнaлитичaр Дрaгoмир Aнђeлкoвић. У дaнaшњe, мoдeрнo дoбa, кaжe нaш сaгoвoрник, oнe су, зaхвaљуjући друштвeним мрeжaмa, пoстaлe joш oпaсниje oружje“.

Још једном да поновим: у гостовању у јутарњем програму, нити у прилогу насталом на основу њега, не помиње се, директно или индиректно, ни Савез за Србију, нити пропагандни рат против власти. Говорио сам, и то узгред (кључна тема је била улога Русије у сузбијању вируса), о неадекватном понашању наших доминантних политичких актера, били они у власти или у опозицији, у околностима када је уведено ванредно стање.

Ни мање, ни више од тога. Мислим да сада није битан ни СЗС ни СНС, већ стабилност државе и сигурност грађана, те да што пре и са што мањим последицама изађемо из непријатне ситуације у којој се налазимо. Уз то, да у хаосу који влада око нас, сада када имамо шансу да почнемо да поправљамо раније направљене (гео)политике грешке, клатно додатно не оде у погрешном правцу.

Све друго цитирано је од речи до речи измишљено, без обзира што се текст надовезује на прилог из кога се то очас посла јасно види и чује. И раније сам се, током већ пуних петнаест година медијског рада, сусретао са разним злоупотребама, али ово је и за мене нешто ново. Ваљда су се људи тоталитарне свести и навика сада потпуно опустили и помислили да је, ако су део система, за њих баш све постало допуштено. Само нека они којима служе не забораве да се такве ствари, врло често, врате као бумеранг!

Драгомир Анђелковић

Поделите:

1 коментар

Оставите коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here