Бранко Ракочевић: Дигитализација је већ почела само је треба препознати

Поделите:

 

ГЛОБАЛНА УЧИОНИЦА И ДИГИТАЛНИ ОБРАЗОВНИ СИСТЕМИ У ЊОЈ

Влада Србије је    за свој  четворогидишњи мандат   истакла као приоритет  дигитализацију „свега  постојећег“ ,а посебно јавне управе  и школа,  на   чему ће посебно енергично истрајати њена премијерка,  Ана Брнабић  ,заједно са  свим   миниострима.

Из зборница засад још увек нема одјека и реаговања

 Из зборница  се још нису чули одјеци и реагвања, јер  су због ђачких ферија испражњене да би се окречиле и извршиле неопхдне оправке .И то не дигталним материјалом, никако не.јер дотле се иапк још увек није стигло, него кречом,песком. бојама,мистријама. Засад.

Тамо где су зборнице биле „доступне „,као у једној школи у Беогрду, на ппример ,министар просвете   Младен  Старчевић ,поделио је радост са свјим колегама „ нижег степена  сложености“, професорима, уручујући им последње достгнуће српске школске дигитализације –електроснке дневнике , који су ,узгред буди речено, у нашим школама  у вербалној упореби  већ дуже од једне деценије.

У убеђењу да се свеопшта дигитализација у српским школама  неће свести само  на замену материјала од којих су саздани  школски дневници и  на превођење школских уверења ,  потврда  и  друге документације из папирнатог  агрегатног стања у одрживо ,електронско ,што би се могло протумачити и као замена теза,овом приликом указујемо на неопхдност  стварања дигиталних сервиса у нашим школама.

 Нека овај прилог буде знак    искрене подршком опредељењу на дигитализацију српских школа.

Дигитални образовни сервиси

Индивидуално,доступно у било којем месту и у било које време дигитални образовни сервиси откривају поптуно нове могућности и приближавају нас  старом идеалу.

Дигитализација отвара нове могућности

У целом свету људи су одавно  закључили :дгитализација отвара нове могућности.То сваким даномпотврђују њихови потрошачки и комуникатвни ставови и понашања.

А то значи да се ни интернет ни big data  не заустављају пред системом обазовања.

Далеко од тога да је реч само о школама и универзитртима  опремљеним планшетама и електронским таблама.

Образовање се мења  дигитализацијом толико фундаманетално да тај процес можемо поредити само с периодом појаве штампаних  књига или увођењем обавезног школовања.

Дигитализација у образвању значи :све баријере ће бити укинуте,образовни процес и  брзина  у учењу  биће  чврсто везани за индивидуалне потребе и њима условљене и у целини гледајући , биће много простије оријентисати се на све захтевнијем образовном тржшту.

 Вилхелм фон Гумболт ,велики реформатор образовња XIX  века,прогласио је принцип „образоавање за све  као основу за самостални животни избор „створивши и самим тим   опште  школско образовање чија је звезда водиља:“Способни иду даље и  није важно шта ће се с њима десити.“

И тек сада наше друштво се приближава   том образовном идеалу захваљујући дигиталним образовним  технологијама, истина ,у различитим локалним варијантама.

Интерактивна настава математике у  свим државним  школама у Уругвају

Школске власти у Уругвају увеле су у све државне школе   у наставу математике обавезни интерактивни програм.

У почетку  је овим програмом  утврђиван индивидуални ниво сваког ученика, да би им се  у складу са  тим  нивоом прилагодили  обим, тежина и слоаженост задатака   које су добијали. У зависности од  успеха ученика , часови су  постајали сложенији, а у случају да  се деси нешто неочекивно  ,прпграм је регисторвао проблеме и елеминисо их током наставе  и усвајања градива .

Тако су се формирали индивидуални трајектори:ученици већ нису имали потребу  за школским уџбеницима.Напротив,наставни програм је надограђивао ученике.

Bettermarks „ се назиаво програм којим је елеминисан стрес, он  помаже да се избегне преоптерећење и  учење чини пријатном   занимљивом  активншћу, а не досадном радњом. Тако захваљујући овом програму наставници добијају доста слободног времена.Сада уместо да се баве препричавањем ,то време могу да утроше на нешто корисније за ученике као на пример на проналажењу заједничког језика  у случају да  дође до личних проблема.

400 школа у Немачкој  учи математику према програму»Battermarks

Наставни програм  из математике „Battermarks „ састављен је у Немачкој и по љему се сада учи  око 400 школа у Немачкој. Теоријки може се проширити  и на далеко већи број школа, али  засад  нису сви спремни ни ради да схвате  и признају  да дигитална настава није нешто  попут допунске    која само додатно оптерећује ђаке,да оно не сме  преддтсвљати  додатно оптерећење  него мора бити део решења  нагомиланих педгаошких проблема.

Пример школе „Давид  Буди „ са Бруклина:80 %. ученика добија беплатан оброк

Око 80%  ученика школе „Давид Буди „ са Бриклина  (Њујорк ) сваког дана добија  „free lunch „,   то јесте бесплатни  оброк.У њој је није мало број ученика који потичу из социјално незаштићених породица ,из породица миграната, што значи да им је неопходна  посебна подршка током школовања.Од извесног времена  осим  „free luncha „     , ђаци ове бруклинске школе су укључени и у програм специјалних образовних  услуга.Комцепција се назива „New Classroom,а одликује се тиме што се стандардни чаови  у одељењу замењују  дигиталним часовима, а  савки ученик добија задатке саобразно његовом нивоу умног развоја и стечених знања.То  би отприлке  овако изгледло : један огроман разред са  око 90 ученика заузима цео спрат,   и сви се они  за време трајања наставе баве различитим активностима у складу са својим интересовањем- једни мористе наставне програме, други гледају  видео,трећи раде по групама или разговарају с насатвником.

Старт птограма  Sofatutor- велики успех дигитализације у школама

У велики успех дигитализације у школама може се свакако убројити  старт програма  Sofatutor   који располаже са   преко  13.000 помоћнх видеа за све школске предмете  које демонстрира на захтев школа и других училишта.. Оскара фон Милера  рачуна на широку  шифровану поодршку разрађујући идеје аналогне  програму “New  Classrooms „, такође не без успеха.

Тако на пример  ,програм „ Classrooms „  симулише  услове радиоица у којима се виртуелно врши ремонт пољопривредне механизације.

У стручном образовању такође   се експериментише са виртуелном наставом.Тако будући мајстори  успевају  да обављају специјалне операције без употребе скупе опреме. На аналогне примере  можемо наићи и у графичкој индустрији: ученици    на пракси већ сада помоћу планшета  могу да се упознају са свим детаљима рада у штампарији.

Без дигитализације, то би било просто незамисливо.

Велики ризици  дигиталног образовања

Сасвим је нормално да дигитално образовање  скрива у себи многе ризике.Рад ученика и наставника оставља много трагова на интернету и те се чињенице могу злоупотребити.  Зато  је неоходно да се праве рампе ради  заштите  и безбедености  података а истовремено предузимати мере за  подизања нивоа дигиталне писмености наставника и ученика.

За све је то неопходна спремност за прихватање иновација и њихово коришћење у свакодневној пракси.

  Фондом „Bertelsmann“  у  оквиру којег се остварује пројекат “ Учешће у дигиталном свету „ руководи  Раф Милер -Ајзелт   који је и коаутор  књиге „Дигитална  револуција у образоавању“.

За пројекат „Monitor  Digitale  Bildung„  у истом фонду одговара Јулија Беренс.

Бранко Ракочевић

ВИДОВДАН

 

Поделите:

Оставите коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here