Др Виолета Пирузе Тасевска: Симболика Видовдана у српској култури

Поделите:

Видовдан је велика и непресушна тема српске литературе и културе. Универзална архитипска структура Видовдана је мартирство као издеферециран духовни став саможртве прометејских обележја. У средишту је јуначко-мистични модел слободарског континуитета и компактност традиционалне националне хероике, односно мисаоне и емоционалне компоненте српства.
Притом, бесмртност јунака представља митско, структурно начело које асимилише људске, апокалиптичне и божанствене етапе у развоју индивидуе и колектива поклапајући се са изворним демијургом. Архитип мартирства – то су архаични, култни ликови далеких предака, у суштини космогенијски принцип у коме смрт значи ново рађање, али и рађање – нову смрт (ону херојску, небесно – сунчану соларну светлост јунаштва). У томе је садржана дубока, архитипска – песничка структура и смисао Видовдана. Антејска је повезаност са коренима етноса и отаџбине – страст обавезе, величина подвига, дивинизација личности.
Косовски циклус представља еп у малом, али интегралан од три целине: вечера уочи боја, полазак војске у бој и извештаји гласника о трагичном исходу (десетерачке песме „Цар Лазар и царица Милица”, „Кнежева вечера”, „Смрт мајке Југовића”, „Косовка девојка”),. У песми „Пропаст царства српскога”, Лазарево опредељење дато је као хришћанска одлука „за царство небеско”. Све песме Косовског циклуса су чврсто повезане, све имају јединствено исходиште.
Симболика Видовдана је веома жива, трајна и стално присутна у српској култури, посебно у време романтизма. Јован Деретић са правом каже да је народна епика постала историја српског народа.
Стваралачка снага и имагинација народа направила је од пораза моралну победу. Најлепше су оне песме у којима је визија пораза пренесена с колективног на лични и породични план („Косовка девојка” и „Смрт мајке Југовића”).
Косовска епопеја и симболика Видовдана су најприсутнији код романтичара (код Проте Матеје Ненадовића, Његоша, у Вуковој устаничкој прози, у спевовима и поезији Симе Милутиновића Сарајлије, али и код доцнијих романтичара – код Ђуре Јакшића, посебно, који је био и одличан сликар – на пример, портрет кнеза Лазара).
У време српске модерне Милан Ракић (1876-1938) је испевао седам прекрасних песничких родољубивих медаљона. Настале су док је песник био конзул на Косову (службовање у Приштини) у предвечерје балканских ратова између 1908. и 1911. године. Песме: Кондир, Божур, Симонида, На Газиместану, Наслеђе, Јефимија, Напуштена црква представљају, по речима Зорана Гавриловића, „велику синтезу и врх Косовског епа”. Симболика Видовдана живи у родољубивом осећању, модерног сензибилитета и префињене интелектуалности. И баш та димензија онемогућава трајно доживљавање овог изузетног антрополошког феномена српске културе као јединствене идејно-естетске, тематско-мотивске и психо-емотивне културолошке целине.
Видовдан је духовни источник колективног меморирања. У њему се повезује све – прошлост и садашњост, судбине мртвих и судбине живих, животна страст и умирање, одухтворени и материјални свет. Прошлост, садашњост и будућност, сасвим су сливени у једно, непролазно и вечито откровење које у суштини ништа временскога и просторнога не може да обухвати. На посебан начин, Видовдан постаје синоним новог рађања, ново небо нова земља, од есхатологије до космогоније.

Др Виолета Пирузе Тасевска
професор Филолошког факултета „Блаже Конески” у Скопљу

Срби.орг.мк

Поделите:

1 коментар

  1. Превише се потенцира “пораз”. Какав је то пораз, кад је српска држава иза њега опстала још 7 деценија. Резултат Косовског боја је “нерешено”, чак је кнез Лазар без потребе изгубио живот, могло се завршити само погибијом султана.
    Пораз је Мохачка битка, после које је Мађарска буквално нестала.

Оставите коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here