Promena u SANU: Ograničava se broj akademika

Podelite:

Na godišnjoj skupštini akademija izmenila statut i tako uvela novine u svoj rad. Svako odeljenje moći će da ima po 25 akademika, a ukupno će ih biti 160

SRPSKA akademija nauka ograničila je ukupan broj svojih članova na 160, a svako odeljenje moći će da ima najviše 25. Ova novina omogućena je izmenom Statuta SANU, koja je usvojena na Godišnjoj skupštini Akademije, kada je izglasano i formiranje Audio-vizuelnog arhiva i Centra za digitalizaciju SANU.

Predsednik SANU, akademik Vladimir Kostić, obrazložio je predlog o uvođenju ograničenja broja članova velikom nesrazmerom među odeljenjima, navodeći da se 65 odsto članstva bavi prirodnim i tehničkim naukama, a tek trećina društvenim i umetnošću. On je naveo i da će malobrojna odeljenja, poput Odeljenja društvenih nauka koje ima samo šest članova, u izborni proces moći da uključe članove iz srodnih odeljenja, koji će učestvovati u odabiru kandidata. Naglasio je da će uprava SANU predlagati pridružene članove, ali da odeljenja nemaju obavezu to da prihvate.

– Nakon proteklih izbora konstatovano je da je došlo do velike nesrazmere između pojedinih oblasti nauke i umetnosti u SANU. Nacionalne akademije nauka i umetnosti proizvod su entuzijazma tokom stvaranja i jačanja nacionalnih država i probuđenog nacionalnog poleta. Zanimljivo, SANU sa svojom istorijom spada u “zrele” evropske akademije, koje su odbolovale neizbežne dečje bolesti – rekao je akademik Kostić.

Nisu svi akademici podržali predlog o uvođenju ograničenja broja članova, jer će ta odluka posebno da pogodi odeljenja medicinskih i tehničkih nauka. Oni imaju 24, odnosno 25 članova, te bi na predstojećim izborima 2018. godine, mogli da biraju samo jednog, odnosno nijednog novog člana.

– Ako se usvoji da Odeljenje medicinskih nauka, koje ima 24 člana, može na izborima sledeće godine da primi samo jednog člana, imaćemo oštru i opravdanu kritiku od strane medicinske naučne javnosti – ocenio je akademik Vladimir Kanjuh.

Predsednik Odeljenja istorijskih nauka akademik Vasilije Krestić ocenio je da, iako nije za ograničavanje broja članova po odeljenjima, trenutno nema drugog rešenja problema, jer postoji opasnost da nestanu discipline na kojima je potekla SANU i na kojima i dalje mora da počiva. To je ilustrovao činjenicom da među 11 članova Odeljenja istorijskih nauka nema arheologa, istoričara crkve i vojske, kao i da je većina akademika istoričara starija od 80 godina.

ULOGA U 21. VEKU

SANU se u proteklim decenijama menjala prateći signale vremena i događaja. Tokom 2016. godine postavili smo pitanje kako vidimo uloge, organizaciju, forme rada i eventualne promene barem u prvoj polovini 21. veka – naglasio je akademik Kostić. – Svesni rizika ad hoc pristupa promenama Zakona o SANU, koje bi bile neophodne za izvestan broj rešenja, zajednički smo odlučili da se takva aktivnost odloži da ne bi intereferirala sa neposrednim zadacima izbornog ciklusa u 2018. godini. Planirano je da predsedništvo septembra ili oktobra ove godine ozvaniči početak diskusije o SANU u 21. veku.

Novosti

Podelite:

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here