Četnici muslimani vojske Republike Srpske: Samostalna muslimanska jedinica Meša Selimović

Podelite:

Samostalna muslimanska jedinica „Meša Selimović“ je bila jedinica u sastavu 1. krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske, sa sjedištem u Derventi.
Istorija

Jedinica je formirana u avgustu 1992. godine u selu Kulina kod Dervente na inicijativu Ismeta Đuherića[1], rezervnog kapetana JNA, a uz pomoć generala Boška Kelečevića i tadašnjeg pukovnika Slavka Lisice, komandanta Taktičke grupe 3 VRS. Bila je veličine čete i brojala oko 120 ljudi, uglavnom muslimanske narodnosti, uz određeni broj Hrvata i Srba. Jedinica se nalazila se u sastavu Derventske brigade i bila je poznata pod imenom – četa „Meša Selimović“.

Jedinicom je do januara 1993. komandovao kapetan Ismet Đuherić, nakon čega se demobilisao. Na komandnom mjestu zamijenio ga je Nusret Dizdarević koji je nastavio voditi jedinicu sve do kraja rata. Jedinica je prošla sva brodska i derventska ratišta, a učestvovala je i u borbama oko Teslića, Tešnja, Vučijaka, Maglaja i Zavidovića. Najveći dio pripadnika ove nekadašnje jedinice i danas živi u Brodu, Derventi i Prnjavoru.

Vikipedia

Nusret Nuce Dizdarević, potpukovnik Vojske Republike Srpske, koji je komandovao čuvenom četom „Meša Selimović“, sastavljenom uglavnom od dobrovoljaca Muslimana-Bošnjaka u odbrani njihovih kućnih pragova u Derventi, Brodu i drugim delovima Republike Srpske.

Dizdarevićev životni i ratni put za dobre poznavaoce u pravom svetlu najbolje odslikava agresiju Hrvatske na BiH i srpske prostore, kao i sama dešavanja u krvavom građanskom ratu u bivšoj Jugoslaviji.

Jedinica „Meša Selimović“, formirana je u avgustu 1992. u selu Kulina kod Dervente na inicijativu rezervnog kapetana prve klase JNA Ismeta Đuherića iz Broda, uz pomoć generala Boška Kelečevića i tadašnjeg pukovnika Slavka Lisice. Činilo ju je oko 150 Muslimana dobrovoljaca, a nekolicini njih je hrvatska vojska, zajedno sa domaćom hrvatsko-muslimanskom koalicijom, popalila domove i počinila zločine polovinom 1992, prelaskom Save kod Broda. Upravo preminuli Dizdarević je januara 1993. u činu kapetana preuzeo komandu nad četom „Meša Selimović“. Sa velikim uspehom vodio ju je do kraja rata. Jedinica se istakla na derventskom, brodskom, maglajskom, zavidovićkom i drugim ratištima.

Tugovali su za Jugom, poštovali zakletvu datu tadašnjoj JNA, a da bi obranili svoje, iz te rasformirane vojske pristupili su u maju 1992. godine formiranoj VRS. Nisu se obazirali na neprijateljsku propagandu da su „Bošnjaci s kokardama na glavi“.

– Tuđmanu nije bio cilj da samo pokori nas Srbe i Muslimane, već da nas protera – javno su isticali komandanti Đuherić i Dizdarević.

Ostali su dosledni zakletvi da sačuvaju duh zajedništva. Pristupili su VRS, da bi zaštitili imovinu i ljude koji su želeli da ostanu na svome.

Novosti

 

Podelite:

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here