Hilandarske kelije, 2. deo: Maruda

Podelite:
Na vrhu Hilandarske doline nalazi se hilandarska kelija Maruda, posvećena Rođenju Presvete Bogorodice. Ova kelija ima i drugi naziv – Mardaratska, po srpskom Mitropolitu Mardariju koji je oko 1640. živeo u Hilandaru, a podvizavao se i u ovoj keliji. Danas, kod Grka, je zastupljeniji naziv Maruda što se tumači kao Marijica (mala Marija) zbog slave Male Gospojine.
natpis u Marudi
Levo od ulaza u crkvu kelije, na severnom zidu, nalazi se kamena ploča sa slovenskim natpisom koji svedoči da je crkva sazdana pri igumanu Viktoru 1652/1653. godine. Iguman Viktor je ostavio velikog neimarskog traga u Hilandaru, ali očigledno i izvan njegovih zidina po manastirskim kelijama. Igumenarija (istočni konak) manastira Hilandara takođe ima na svojoj fasadi očuvan natpis: Leta 1652. ponovi se igumenarija pri igumanu Viktoru jeromonahu.
natpis u Hilandaru – igumenarija
U keliji je sačuvano nekoliko ikona sa prvobitnog ikonostasa iz 1654. godine.
U keliji danas žive Grci, starac kelije jeromonah Makarije i njegov sabrat jeromonah Pavle.

 

 

https://svetogorskestaze.blogspot.com
Podelite:

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here