Sv. vladika Nikolaj: San o slovenskoj religiji

Podelite:

 Vi ćete sabrati braću razjedinjenu svojom sabornom religijom. Vi ćete izbrisati granice među ljudima, među narodima i rasama, među verama i filosofijama…

Dokle će se sitniti velika Božija religija na sekte?
Dokle će sektanti razoravati duhovnu građevinu Božiju na zemlji i time ponižavati rod ljudski?
Dokle vi ne počnete propovedati religiju svetu.
Dokle će čovek od čoveka begati u ime Božije?
Dokle će maleni stvor – čovek pljuvati na svetinju brata svog?
Dokle će se mržnja jednog oltara prema drugom oltaru smatrati za službu Bogu?
Dokle će hramovi Božiji biti ispunjeni hladnim rečima i hladnim srcima?
Dokle će se ljudi ne bez srca i ne bez pameti spasavati od sektaške svađe o Bogu na ostrvo, koje se zove Ateizam?
Dotle dokle vi ne dođete; dokle vi ne dođete i ne proglasite sabornu religiju, koja će sabrati, i ujediniti i od polu-ljudi učiniti bogo-ljude.
Ljudi šapuću o sabornosti religije, a glasno se prepiru o sektama.
Ljudi se ne svađaju o Bogu, nego o rukavicama Božijim.
Ljude ne deli vera u Boga, no vera u veštice.
Gordost, koja dolazi od uobraženog sveznanja, iscepkala je i isitnila veliku crkvu Božiju.
Jedino spasavajuće crkve još nema; sve su poluspavajuće. Vi ćete doći i sazidati među ljudima i među narodima crkvu sabornu, jedinospasavajuću. Na vas se čeka. U vas se gleda.
Vi ćete uzeti ono što je glavno. U tome glavnome ljudi će moći biti saglasni. A ono što je glavno, ono i spasava. Ono što je glavno ono stoji iznad greha i smrti. Čim se čovek zavrze u sporednosti, zvrzao je se u greh i u smrt.
Vi ćete pokazati sektantima daleki horizont sveta i oni će osetiti ozon, bez koga se guše u svojim teskobnim krovinjarama.
Vi ćete sabrati braću razjedinjenu svojom sabornom religijom. Vi ćete izbrisati granice među ljudima, među narodima i rasama, među verama i filosofijama. Svačija vera naći će jedan ton na vašoj harfi, i u svačiju veru vi ćete uneti po jedan zvučan i dubok ton. Vaša religija treba da bude palata, pod koju se može skloniti i bogat i ubog, i filosof i skodo-uman. Vaša religija mora biti široka, da bi sva plemena zemna mogla naći u njoj najbolje svoje duhovno dobro, i mora biti duboka, da bi ona mogla zapojiti i najžednije duše, pa ipak da ne presuši.
Saberite od filosofa ono što je najbolje u filosofiji , i filosofi će biti sledbenici vaše raligije.
Saberite od naučnika ono što je najistinitije u nauci, i naučnici će ceniti vašu religiju.
Saberite najzdraviju umetnost, i vi ste sabrali umetnije pod krov religije.
Saberite svu pravdu u pogledu podele bogatstva zemljinoga među braćom, i vi ste sabrali sve gladne i žedne.
Saberite sve one, koji se u malome razilaze, a u velikome slažu, i vi ste sabrali sve crkve i sve sekte.
Saberite sve one koji su se rđavo poznali i zbog rđavog poznanstva omrzli, i naučite ih boljem poznanstvu i boljoj ljubavi.
Saberite sve narode i recite im, neka njihov patriotizam bude granica zemljama ali ne i čovečanskoj ljubavi i pravdi.
Vaš je poziv da sabirate a ne da rasipate. Dosad su ljudi i narodi stvarali kulturu. Sad treba da dođe epoha, u kojoj će ceo rod ljudski sabrano stvarati. Dobro je bilo i do sad, no od sad mora biti bolje. Vi ste pozvani ka najboljem. Kultura, koja će biti sazidana pod vašom zvezdom, biće vrhunac moći i pameti ljudske. Najbolji svet među svetovima biće onaj koji vi stvorite.

Podelite:

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here