Sveti apostoli Petar i Pavle – Petrovdan

Podelite:

Sveti apostol Petar je prvi od učenika koji je jasno izrazio veru u Hrista rekavši: „Ti si Hristos, Sin Boga živoga“ (Mat. 16, 16). Njegova ljubav prema Gospodu bila je ogromna, a vera mu se postepeno utvrđivala. Kada je Gospod izveden na sud, tri puta ga se odrekao, ali se odmah silno pokajao. Neustrašivo je propovedao Jevađelje u Palestini, Maloj Aziji, Iliriku i Italiji. Činio je moćna čudesa. U vreme cara Nerona u Rimu je raspet na krst, naopako. Sveti apostol Pavle bio je gonitelj Crkve Hristove, ali u veru ga je obratio sam Gospod. Sa plamenom revnošću propovedao je Jevanđelje od Arabije do Španije, Jevrejima i neznabošcima. Posečen je u Rimu, u Neronovo vreme, kada je stradao i apostol Petar.

Podelite:

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here