Sveti Kozma i Damjan – Vračevi

Podelite:

Braća po telu i duhu, rodom iz Azije, od oca neznabošca i majke hrišćanke. Kada im se upokojio otac, majka Teodotija je sve svoje vreme posvetila da ih vaspita u hrišćanskom duhu. Izučili su lekarsku veštinu i besplatno su pomagali bolesnicima, ne lekovima koliko imenom Gospoda Isusa Hrista. Toliko su pazili da njihovo lečenje bude besplatno da se Kozma toliko naljutio na Damjana što je ovaj uzeo tri jaja od neke žene Paladije, da je naredio da ga ne sahrane pored brata. A Damjan ta jaja nije uzeo kao nagradu za iscelenje, nego što ga je Paladija zaklela Presvetom Trojicom da ih uzme. Shodno otkrovenju Božijem, ipak su sahranjeni zajedno, u mestu Feremanu. Čudotvorci i za života i posle upokojenja.

Podelite:

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here