Sveti Luka Krimski: Od onoga kome je mnogo dato, mnogo će se i tražiti

Podelite:

A Gospod reče: Ko je, dakle, taj vjerni i mudri upravitelj, kojega će postaviti gospodar nad čeljadi svojom da im daje obrok na vrijeme? Blago slugi onome kojega gospodar njegov, došavši, nađe da čini tako. Zaista vam kažem, nad svim imanjem svojim postaviće ga (Lk. 12, 42-44). Isus Hristos ovo govori o svima vama, vi ste one sluge kojima je On poverio Svoje imanje. Upitaćete: “Kakvo imanje nam je poverio Gospod?” Ali zar svako od nas nema neki dar Svetog Duha? Zar nam Gospod nije dao telesno srce umesto kamenog? Zar nije usadio u naše srce ljubav prema našoj nesrećnoj braći? Svako od nas ima nešto od onoga što pripada Bogu, a Njemu pripada sve zaista dobro u vašem srcu. Neke od vas je nagradio dobrima ovog života.

Sve što je dobijeno odozgo Gospod je zapovedio da delimo drugima. Govoreći o slugama i o upravniku On podrazumeva one koji su postavljeni kao oni koji imaju darove iznad onih koji ih nemaju. Evo, i vas je Gospod Bog postavio nad nesrećnim siromasima da biste ovim “ubogim slugama” davali na vreme meru hleba, odnosno, da biste se brinuli za njihovu ishranu. Ne živi čovjek o samom hljebu, no o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božijih (Mt. 4, 4; v.: Lk. 4, 4). Znači, i duhovnim hlebom treba da hranite ljude kojima su potpuno tuđe reči Božije, koji ne znaju ništa o hrišćanskoj veri. Po mogućstvu, treba da im ispričate u najkraćim crtama o sveštenoj istoriji, o pričama Gospoda našeg Isusa Hrista, da ih podsetite na zapovesti Božije, koje su kroz Mojsija dobijene na Sinaju, na velike jevanđeljske zapovesti, koje su mnogo iznad drevnih – na zapovesti blaženstva.

Dalje je Gospod rekao da će nad svim Svojim imanjem postaviti dostojnog slugu. Ovde se radi o tome da će blaženog slugu, koji je ispunio volju svog Gospodara Isus Hristos postaviti nad Svojim nebeskim imanjem, učiniće ga posednikom onih neizmernih duhovnih blaga koje ljudsko uho nije čulo i oči nisu videle, koja će dobiti sve verne sluge Božije u Carstvu Nebeskom (v.: 1 Kor. 2, 9).

Ako pak sluga ne bude milostiv, ako ne nahrani uboge hlebom, ako reče sluga taj u srcu svojemu: Neće moj gosopdar još a dugo doći, odnosno: “Neće skoro Strašni Sud, stići ću još da poživim, da se nasladim životom, neću razmišljati o gladnima, počeću da ih ugnjetavam, tučem i vređam,” doći će gospodar toga sluge u dan kad ne očekuje, i u čas kad ne zna, i rasjeći će ga, i dio njegov metnuće s nevjernima (Lk. 12, 47). A mi Ga uopšte ne očekujemo, svi smo mi bezbrižni.

A onaj sluga koji je znao volju gospodara svojega i nije pripravio niti učinio po volji njegovoj, biće mnogo bijen (Lk. 12, 47). Ko je ovaj nevaljali sluga? To smo svi mi koji znamo volju Gospoda našeg Isusa Hrista, koji znamo Njegove zapovesti. Jer onaj koji nije znao, pa je učinio što zaslužuje batine, biće malo bijen. A od svakoga kome je mnogo dano, mnogo će se i tražiti; a kome je povjereno mnogo, od njega će se više iskati (Lk. 12, 48). Ko ne zna volju Božiju? To su ljudi koji nikad nisu čuli jevanđeljsku radosnu vest – pagani, muslimani, pa čak i Jevreji. To su naša sirota braća koja su nekada bila pravoslavna, a sad su zaboravila svoju veru.To je naša nesrećna mlada generacija koja je odrasla u neznanju zapovesti Hristovih. O njima Gospod govori da će biti manje bijeni i to je pravedno: ako ne znaju volju Božiju, zaslužuju manju kaznu.

Zašto će oni onda biti bijeni? Sveti apostol Pavle u poslanici Rimljanima kaže da su pagani bez odgovora, odnosno da nemaju opravdanja, jer iako nikad nisu čuli reč Božiju, čitaju knjigu prirode, a u prirodi sve govori o Bogu (v.: Rim. 1, 20). Sozercanje veličanstvenosti prirode, posmatranje zakona koji vladaju u svetu, podstiču u ljudskom srcu strahopoštovanje i strah Božji. Zato će se od njih tražiti odgovor, ali će biti manje bijeni od onih koji su znali volju Gospodnju.

Šta znači “biće mnogo bijeni” i “biće manje bijeni”? Znači, biće velika razlika u sili mučenja kojima će se grešnici podvrći u večnom životu. Biće strašna mučenja za sve one koji su hulili Duha Svetog, koji su svesno svojim prljavim nogama gazili sveto Jevanđelje. Manja mučenja su za one koji su manje grešili, kojih među nama ima tako mnogo. Još manja očekuju one koji nisu znali volju Gospodnju.

Svoju besedu završavam Hristovim rečima, koje svi treba da zapamtimo, da će se od svakoga kome je mnogo dano, mnogo će se i tražiti (Lk. 12, 48). Kakvu odgovornost ove reči stavljaju na one kojima je mnogo dato, na nas, arhijereje i sveštenike, koje je Bog postavio na veliko delo vašeg spasenja, na delo propovedi Jevanđelja Hristovog! Kakav odgovor ćemo se usuditi da damo na Sudu Božijem ako se ispostavi da smo nevaljale sluge?

Kakav odgovor će dati svako od onih kome su dati veliki razum, volja, dubina razumevanja, znanja, duhovne sile? I od njih će se dosta tražiti, ako su svoja duhovna bogatstva rastočili, ako nisu iskoristili na služenje bližnjima. Ali i vi, koji imate malo, setite se da će se od vas, premda manje, ipak tražiti odgovor i Sud Božji će biti pravedan. Amin.

Pravoslavie.ru
Podelite:

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here